Popularization of health in Polish philately

Part 2 — postcards

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55225/hppa.513

Keywords:

health, achievements in medicine, philately, postcards

Abstract

The promotion of health and its protection is carried out in various ways. Philately, collecting, and professional knowledge, not limited to stamps, also utilize objects that were once very popular and commonly used in correspondence — postcards. The article compiles information on the issuance of postcards by the Polish Post from 1919 to 2022, related to the broadly understood issue of health. There is room here for figures such as doctors, researchers, and discoverers of modern methods and phenomena, for the celebrations of institutions dedicated to protecting health, for important events (congresses, first surgeries and procedures), and for social phenomena. Referring to them is intended to raise awareness and expand human knowledge, for example in the field of prevention.

Downloads

Download data is not yet available.

Styła S, et al. Katalog polskich znaków pocztowych (i z Polską związanych) 2022. T. 2. Bytom–Kraków: Fischer; 2022.   Google Scholar

Dobrzycki J, Hajdukiewicz L. Kopernik Mikołaj 1473–1543. In: Rostworowski E, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 14. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1968-1969:3-16.   Google Scholar

Romaniuk Z, Wiśniewski T. Zaczęło się na Zielonej: o Ludwiku Zamenhofie, jego rodzinie i początkach esperanta. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński; 2012.   Google Scholar

Ostrowska T. Semerau-Siemanowski Mściwój. In: Markiewicz H, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 36. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1995-1996:223-226.   Google Scholar

Sarnecka-Keller M, Hulewicz J. Marchlewski Leon Paweł (1869–1946). In: Rostworowski E, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 19. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1974:542–545.   Google Scholar

Kohmann S. Kostanecki Kazimierz Telesfor (1863–1940). In: Rostworowski E, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 14. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1968-1969:330-332.   Google Scholar

Brzozowski SM. Raczyński Jan Rudolf (1865–1918). In: Rostworowski E, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 29. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1986:639-640.   Google Scholar

Stachura J, Domagała W. Patologia: znaczy słowo o chorobie. T. 1: Patologia ogólna. Kraków: Polska Akademia Umiejętności; 2003.   Google Scholar

Garlej T. Płockie Towarzystwo Lekarskie – osiągnięcia naukowe i zasługi społeczne. Notatki Płockie. 1972;17(4):12-21.   Google Scholar

Smoła M. Historia Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w pigułce. In: Smoła M, ed. Informator: 50. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Szlakiem renesansu”, Tarnów 7–10 czerwca 2012. Tarnów; 2012:15-27.   Google Scholar

Bonusiak W. Szejk z Galicji: Ignacy Łukasiewicz 1822–1882. Rzeszów: Wydawnictwo Libra; 2021.   Google Scholar

Franaszek P, Grata P, Kozicka-Kołaczkowska A, Ruszel M, Zamoyski G. Ignacy Łukasiewicz: Prometeusz na ludzką miarę. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy; 2021.   Google Scholar

Królikowski J. Wynalazca i darczyńca: biografia Ignacego Łukasiewicza. Kraków: Biały Kruk; 2022.   Google Scholar

Rzepa T. Brzezicki Eugeniusz. In: Kosnarewicz E, Rzepa T, Stachowski R, eds. Słownik psychologów polskich. Poznań: Zakład Historii Myśli Psychologicznej. Instytut Psychologii UAM; 1992:37.   Google Scholar

Tkaczyński JW. Pro Memoria III: profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzach Krakowa 1803–2017. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2018:48.   Google Scholar

Kaczkowska B. Początki Kliniki Chirurgii Stomatologicznej. Galicyjska Gazeta Lekarska. 2016;152(1a):31-32.   Google Scholar

Gwiazdomorski J. Wspomnienia z Sachsenhausen: dzieje uwięzienia profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 6 XI 1939 – 9 II 1940. Kraków: Wydawnictwo Literackie; 1975:215-216.   Google Scholar

Lisiewicz J. Ksawery Lewkowicz. In: Rostworowski E, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 17. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1972:252.   Google Scholar

Gajda Z. Stanisław Wincenty Maziarski. In: Rostworowski E, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 20. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1975:299-300.   Google Scholar

Lisiewicz J, Zduńczyk A. Aleksander Oszacki. In: Rostworowski E, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 24. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1979:601-602.   Google Scholar

Heczko PB. Historical account of Zdzisław Przybyłkiewicz – a professor of microbiology at the Jagiellonian University Medical School. World J Med Images Videos Cases. 2018;4:52-57.   Google Scholar

Dziedzic T. Akta Katyńskie Doktora Robla: powstanie i losy tak zwanego Archiwum Robla oraz sylwetka jego twórcy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. 2012;139:125-148.   Google Scholar

Gajda Z. Ludwik Sieppel. In: Markiewicz H, ed. Polski słownik biograficznyy. Vol. 37. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1996-1997:238-239.   Google Scholar

Jordan M. Skowron Stanisław Teofil (1900–1976). In: Feliksiak S, ed. Słownik biologów polskich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1987:490-491.   Google Scholar

Marcinkowski T. Supniewski Janusz Wiktor (1899–1964). In: Markiewicz H, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 45. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 2007-2008:631-634.   Google Scholar

Sroka ST. Szumowski Władysław (1875–1954). In: Romanowski A, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 49. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 2013-2014:371-373.   Google Scholar

Urasiński I, Japa J, Stypułkowski C, Huczyński J. O życiu i działalności prof. dr med. Tadeusza Tempki, prekursora polskiej hematologii w 25. rocznicę śmierci. Acta Haematol Pol. 1999;30(4):331-346.   Google Scholar

Król W. Leon Tochowicz – a physician, scientist and teacher: Reminiscences on the 20th anniversary of his death. Kardiol Pol. 1986;29(11-12):721-723.   Google Scholar

Zamiara K. Leon Wachholz – twórca nowoczesnej polskiej medycyny sądowej. Historia Farmacji. 2010;66(6):425-428.   Google Scholar

Metler S. In memoriam: Prof. dr med. January Zubrzycki. Ginekol Pol. 1970:41(7);799-801.   Google Scholar

Handelsman M. Brudziński Polikarp Józef (1874-1917). In: Konopczyński W, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 3. Warszawa 1937:11-12.   Google Scholar

Haas LF. Josef Brudzinski (1874–1917). J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2002;72(5):664.   Google Scholar

Makowiec J. Stulecie Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pol Arch Med Wewn. 1976:56(3):271-272.   Google Scholar

Makowiec J. Założyciele Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zeszyty Naukowe KTL. 1972;1.   Google Scholar

Dzięczkowski A. Rymarkiewicz Józef Benedykt (1828–1898). In: Markiewicz H, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 33. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1991-1992:510-512.   Google Scholar

Krzemiński C. Polskie lotnictwo wojskowe 1945–1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności; 1989.   Google Scholar

Krakowiecka L. Helbich Adam Bogumił (1796–1881). In: Lepszy K, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 9. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1960-1961:353-354.   Google Scholar

Haas LF, Orłowska T. Michałowicz Mieczysław Jan (1876––1965). In: Rostworowski E, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 20. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1975:638-643.   Google Scholar

Balińska MA. Ludwik Rajchman: życie w służbie ludzkości. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka; 2012.   Google Scholar

Korczyk H. Rajchman Ludwik Witold (1881–1965). In: Rostworowski E, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 30. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1987:464-468.   Google Scholar

Cianciara D, Muszyńska J. Marcin Kacprzak (1888–1968) – non omnis moriar. Przegl Epidemiol. 2012;66(2):373-380.   Google Scholar

Barycz H. Nowodworski Bartłomiej (1544–1624). In: Rostworowski E, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 23. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1978:356-360.   Google Scholar

Musielak M. Heliodor Święcicki (1854–1923). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; 2013.   Google Scholar

Kant H. Roentgen Wilhelm Conrad. In: Hockerts, HG, ed. Neue Deustche Biographie. Bd. 21. Berlin: Duncker & Humblot; 2003:732-734.   Google Scholar

Gal J. Louis Pasteur, language, and molecular chirality. I: Background and dissymmetry. Chirality. 2011;23(1):1-16. doi: 10.1002/chir.20866.   Google Scholar

Chrzanowski I. Asnyk Adam (1838–1897). In: Konopczyński W, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 1. Kraków: Polska Akademia Umiejętności; 1935:171-173.   Google Scholar

Waldorff J. Jan Kiepura. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne; 1988.   Google Scholar

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dz.U. 2021.195 [= The Bill from 14 March 1985 about State Sanitary Inspectorate. Journal of Laws. 2021.195].   Google Scholar

Kubiak S. Ciechocinek: dzieje uzdrowiska. Włocławek: Lega; 2001.   Google Scholar

Gawinecki M. Leonard Lorentowicz. Zdrój Ciechociński. 2006:1:18-19.   Google Scholar

Fros H, Sowa F. Księga imion i świętych. Vol. 3: H–Ł, Kraków: Wydaw. WAM, Księża Jezuici; 1997:411-412.   Google Scholar

Edyta Stein: siostra Teresa Benedykta od Krzyża: filozof i karmelitanka. [Based on memories and letters ed. by s. Teresa Renata od Ducha Świętego]. Paryż: Éditions du Dialogue; 1987.   Google Scholar

Abramek Z. Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża (1912–1951). Warszawa: Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Okręgowy; 2001.   Google Scholar

Mieszkowska A. Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej. Warszawa: Wolne dźwięki.pl; 2014.   Google Scholar

Szyszka T, ed. Father Marian Żelazek SVD: The father of the lepers. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 2008.   Google Scholar

Panuś K. Szczęsna Ludwika Klara (1863–1916). In: Romanowski A, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 47. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 2010-2011:419-420.   Google Scholar

Strzelecka K. Frassati. Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum; 1989.   Google Scholar

Mezzadri L. Wincenty á Paulo: miłosierdzie i świętość. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy; 2010.   Google Scholar

Gadacz K. Koźmiński Florentyn Wacław (1829–1916). In: Rostworowski E, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 15. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1970:67-68.   Google Scholar

Grzybowski J. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1979–2009. Post Kardiol Interw. 2009;5(4):208-212.   Google Scholar

Zadura R. Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913–1945): biografia. Toruń: Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne; 2006.   Google Scholar

Pietruszka M. Teresa Jadwiga Grodzińska. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 2020.   Google Scholar

Biskup M, ed. Dzieje Inowrocławia. Vol. 1: Do 1919 r. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe: 1978.   Google Scholar

Biskup M, ed. Dzieje Inowrocławia. Vol. 2: Od 1999 r. do końca lat siedemdziesiątych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe: 1982.   Google Scholar

Ciężkowski W. Lądek Zdrój. Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne; 1998.   Google Scholar

Mortkowicz-Olczakowa H. Goldszmit Henryk (1878 lub 1879–1942). In: Lepszy K, ed. Polski słownik biograficzny. Vol. 8. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1959-1960:213-215.   Google Scholar

Downloads

Published

2023-12-20

How to Cite

Smoła, M. (2023). Popularization of health in Polish philately: Part 2 — postcards. Health Promotion & Physical Activity, 24(3), 7–32. https://doi.org/10.55225/hppa.513

Issue

Section

Original article