Therapeutic and treatment procedures in the acute phase of stroke

Authors

  • Tomasz Łapot 5 Military Clinical Hospital with Polyclinic SPZOZ in Krakow, Department of Neurology with Stroke Department, Poland
  • Katarzyna Rokosz 5 Military Clinical Hospital with Polyclinic SPZOZ in Krakow, Department of Neurology with Stroke Department, Poland
  • Karolina Kumięga NOR-MED Nowohucki Center for Rehabilitation, Poland

DOI:

https://doi.org/10.55225/hppa.370

Keywords:

stroke, acute phase, rehabilitation

Abstract

Introduction: The high mortality rate, as well as the percentage of disability resulting from stroke, constitute a significant social and socioeconomic problem. Many countries are introducing prevention programs to minimize the primary and secondary risk factors that trigger stroke. Currently, efforts are being made to raise awareness of the urgent implementation of specialist and effective treatment, and the extremely significant role of physiotherapy introduced immediately at the early stages of stroke is underlined.
The objective of work: To present the activities and procedures for a patient with a stroke. Discussion of the principles and goals of early post-stroke rehabilitation, including physiotherapeutic activities undertaken in the case of life-threatening and highly impeding the therapeutic process of stroke complications. The aim of the authors was also to present the current leading methods and concepts of rehabilitation used in early stroke therapy and to review modern methods used in secondary post-stroke rehabilitation.
Materials and methods: The article is a narrative review of topics related to therapeutic and management in the acute phase of stroke. The study includes the analysis of literature from the period 2009 to 2021. The database contained books, magazines, and articles. Browsers were used: Google Scholar and PubMed.

Downloads

Download data is not yet available.

World Health Organization. Global Health Estimates: Life expectancy and leading causes of death and disability. https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates. Published 2022. Accessed April 22, 2022.   Google Scholar

Association, A.H., et al., 2017. Heart disease and stroke statistics 2017 at-a-glance. After: NFZ. NFZ o zdrowiu: udar niedokrwienny mózgu. Warszawa: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Departament Analiz i Strategii; 2019. https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/zdrowe-dane/raporty/nfz-o-zdrowiu-udar-niedokrwienny-mozgu. Accessed October 10, 2021.   Google Scholar

Béjot Y, Bailly H, Durier J, Giroud M. Epidemiology of stroke in Europe and trends for the 21st century. La Presse Médicale. 2016;45:e391-e398. After: NFZ. NFZ o zdrowiu: udar niedokrwienny mózgu. Warszawa: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Departament Analiz i Strategii; 2019. https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/zdrowe-dane/raporty/nfz-o-zdrowiu-udar-niedokrwienny-mozgu. Accessed October 10, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lpm.2016.10.003   Google Scholar

Kraft P, ed. Udar mózgu. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.   Google Scholar

Kłak A. Następstwa udaru mózgu. In: Raciborski F, Gujski M, eds. Udary mózgu – rosnący problem w starzejącym się społeczeństwie. Warszawa: Instytut Ochrony Zdrowia; 2016:48-50. https://spartanska.pl/wp-content/uploads/raport_udary-m%C3%B3zgu.pdf.   Google Scholar

Gawińska E. Epidemiologia. In: Raciborski F, Gujski M, eds. Udary mózgu – rosnący problem w starzejącym się społeczeństwie. Warszawa: Instytut Ochrony Zdrowia; 2016:32-45. https://spartanska.pl/wp-content/uploads/raport_udary-m%C3%B3zgu.pdf.   Google Scholar

Błażejewska-Hyżorek B, Czernuszenko A, Członkowska A, et al. Wytyczne postępowania w udarze mózgu. Pol. Przegl. Neurol. 2019;15(Supl. A):1-156. doi: 10.5603/PPN.2019.0001. DOI: https://doi.org/10.5603/PPN.2019.0001   Google Scholar

Boehringer Ingelheim. Udar mózgu – diagnostyka. https://www.boehringer-ingelheim.pl/udar-niedokrwienny/udar-niedokrwienny/diagnostyka. Accessed October 10, 2021.   Google Scholar

Wójcik G, Piskorz J, Bulikowski W. Klinimetryczne metody oceny chorych po udarach mózgu w planowaniu rehabilitacji w populacji osób dorosłych. Hygeia Public Health. 2015;50(1):54-58.   Google Scholar

Mazurek J, Blaszkowska A, Rymaszewska J. Rehabilitacja po udarze mózgu – aktualne wytyczne. Nowiny Lekarskie. 2013;82(1):83 -88.   Google Scholar

Opara J, Błaszczyszyn M, Mehlich K, Kucio C. Where is the idea of Early Supported Discharge after stroke going? Med Rehabil. 2017;21(1):31-35. doi: 10.5604/01.3001.0009.7395. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.7395   Google Scholar

Kwolek A. ed. Rehabilitacja w udarze mózgu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2011.   Google Scholar

Lennon S, Stokes M. Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2010.   Google Scholar

Horst R. Trening strategii motorycznych i PNF. Kraków: Top School; 2010.   Google Scholar

Mikołajewska E. Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2012.   Google Scholar

Czernicki J, Krukowska J, Łukasiak A. Uszkodzenia i choroby układu nerwowego. In: Kwolek A. ed. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2014:176-177.   Google Scholar

Członkowska A, Litwin T. Postępowanie diagnostyczne i leczenie w udarze mózgu. In: Vademecum neurologa i psychiatry. http://www.leksykon.com.pl/neurologia-i-psychiatria-2615-artykul.html. Accessed October 10, 2021.   Google Scholar

Nyka W, Jankowska B. Zasady wczesnej rehabilitacji chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Forum Medycyny Rodzinnej. 2009;3(2):85-91.   Google Scholar

Białkowska J, Osowicka-Kondratowicz M. Nursing competences in the interdisciplinary model of rehabilitation among patients after stroke. Med Rehabil. 2020;24(1):28-34. doi: 10.5604/01.3001.0014.3675.   Google Scholar

Martynów I, Szczygieł E. Dysfagia u pacjentów udarowych – diagnostyka i rehabilitacja. In: Mucha D, ed. Zdrowie w ujęciu holistycznym. Nowy Targ: PPWSZ; 2016:223-234.   Google Scholar

Lipowski M, Kucharska-Lipowska M, Brola W. Powikłania urologiczne po udarze mózgu. Aktualn Neurol. 2019;19(3):125-131. doi: 10.15557/AN.2019.0017. DOI: https://doi.org/10.15557/AN.2019.0017   Google Scholar

Socha M, Kozioł-Montewka M, Pańczuk A. Zakażenie dróg moczowych u chorych po udarze mózgu – współzależność z procesem rehabilitacji, zapobieganie. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2017;23(4):221-224. doi: 10.26444/monz/76936. DOI: https://doi.org/10.26444/monz/76936   Google Scholar

Piskorz J, Wójcik G, Iłzecka J. Wczesna rehabilitacja pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2014;20(4):351-355. doi: 10.5604/20834543.1132034. DOI: https://doi.org/10.5604/20834543.1132034   Google Scholar

Zdrowowicz A, Stolarski J, Kochanowski J. Nadaktywność strony pośrednio zajętej. Rehabilitacja w Praktyce. 2017;6: 54-59.   Google Scholar

Chaturvedi P, Tiwari V, Singh AK, Qavi A, Thacker AK. Depression impedes neuroplasticity and quality of life after stroke. J Family Med Prim Care. 2020;9(8):4039-4044. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_273_20. DOI: https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_273_20   Google Scholar

Szołtys B, Grzesińska A, Holik M, et al. Nowoczesna rehabilitacja pacjentów po udarze. Rehabilitacja w Praktyce. 2019;3:18-23.   Google Scholar

Kinalski R. Neurofizjologia kliniczna. In: Kwolek A. ed. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2014:67-70.   Google Scholar

Xing, Y., Bai, Y. A Review of Exercise-Induced Neuroplasticity in Ischemic Stroke: Pathology and Mechanisms. Mol Neurobiol. 2020;57:4218-4231. doi: 10.1007/s12035-020-02021-1. DOI: https://doi.org/10.1007/s12035-020-02021-1   Google Scholar

Dąbrowski J, Czajka A, Zielińska-Turek J, et al. Brain functional reserve in the context of neuroplasticity after stroke. Neural Plasticity. 2019;(Special Issue). doi: 10.1155/2019/9708905. DOI: https://doi.org/10.1155/2019/9708905   Google Scholar

Zielonka-Pycka K, Szczygieł E, Golec E. The influence of physiotherapy on motor control re-education among patients after ischemic stroke. Med Rehabil 2018;22(1):4-14. doi: 10.5604/01.3001.0011.6826. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.6826   Google Scholar

Ostrowska P, Śliwiński M, Hansdorfer - Korzon R. Przegląd wybranych metod fizjoterapeutycznych wykorzystywanych w usprawnianiu chorych po udarze mózgu. Rehabilitacja w Praktyce. 2021;1:32-39.   Google Scholar

Thieme H, Morkisch N, Mehrholz J, et al. Mirror therapy for improving motor function after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2018;7:CD008449. doi: 10.1002/14651858.CD008449.pub3. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD008449.pub3   Google Scholar

Ertelt D, Buccino G, Binkofski F. Od neuronów lustrzanych do neurorehabilitacji. In: Kinalski R, ed. Neurorehabilitacja oparta na dowodach naukowych. Wrocław: MedPharm Polska; 2010:106-107.   Google Scholar

Hamzei F. Terapia wymuszeniem ruchu (CIMT). In: Kinalski R. ed. Neurorehabilitacja oparta na dowodach naukowych. Wrocław: MedPharm Polska; 2010:57-67.   Google Scholar

Hummel FC. Stymulacja mózgu w neurorehabilitacji. In: Kinalski R. ed. Neurorehabilitacja oparta na dowodach naukowych. Wrocław: MedPharm Polska; 2010:118-122.   Google Scholar

Sagan A, Miler A, Podhorecka M. Clinical evaluation of postural posture of patients with previous stroke subjected to early rehabilitation. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(2):71-84. doi: 10.5281/zenodo.1168690.   Google Scholar

Kałużny K, Kałużna A, Kochański B, et al. The influence of neurological rehabilitation on the functioning of patients after ischemic stroke – a retrospective analysis. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):38-52. doi: 10.5281/zenodo.192164.   Google Scholar

Downloads

Published

2022-04-28

How to Cite

Łapot, T., Rokosz, K. ., & Kumięga, K. . (2022). Therapeutic and treatment procedures in the acute phase of stroke. Health Promotion & Physical Activity, 18(1), 33–40. https://doi.org/10.55225/hppa.370

Issue

Section

Review article