Cygal-Krupa, Z. „Polskie słownictwo Przyrodnicze W «Dictionarii Variarum Rerum […]» J. Murmeliusza”. Humanities and Cultural Studies, t. 3, nr 4, luty 2023, s. 115-30, doi:10.55225/hcs.482.