[1]
Z. Cygal-Krupa, „Polskie słownictwo przyrodnicze w «Dictionarii variarum rerum […]» J. Murmeliusza”, Hum Cult Stu, t. 3, nr 4, s. 115–130, luty 2023.