Cygal-Krupa, Z. (2023) „Polskie słownictwo przyrodnicze w «Dictionarii variarum rerum […]» J. Murmeliusza”, Humanities and Cultural Studies, 3(4), s. 115–130. doi: 10.55225/hcs.482.