Cygal-Krupa, Zofia. 2023. „Polskie słownictwo Przyrodnicze W «Dictionarii Variarum Rerum […]» J. Murmeliusza”. Humanities and Cultural Studies 3 (4):115-30. https://doi.org/10.55225/hcs.482.