Cygal-Krupa, Z. (2023). Polskie słownictwo przyrodnicze w "Dictionarii variarum rerum […]" J. Murmeliusza. Humanities and Cultural Studies, 3(4), 115–130. https://doi.org/10.55225/hcs.482