[1]
Cygal-Krupa, Z. 2023. Polskie słownictwo przyrodnicze w "Dictionarii variarum rerum […]" J. Murmeliusza. Humanities and Cultural Studies. 3, 4 (luty 2023), 115–130. DOI:https://doi.org/10.55225/hcs.482.